Tulkkaus

Tarjoamme asiointitulkkausta, puhelintulkkausta sekä videotulkkausta

KieliEttanin ammattitaitoiset tulkkimme työskentelevät valtakunnallisesti yhdessä julkisen sektorin, yritysten, yksityishenkilöiden ja viranomaisten kanssa. Tulkkipalvelumme kattavat yli 50 kieltä. Teemme tulkkaus yhteistyötä mm. maahanmuuttoviranomaisten, eri toimielinten, kuntien, asianajotoimistojen ja sairaaloiden kanssa.

Tulkkimme ovat kokeneita, luotettavia ja taitavia. He ovat ammattilaisia ja noudattavat tulkkien eettisiä periaatteita.  Tulkkiemme tulee olla puolueettomia ja ymmärtää salassapito- ja jääviyssäädökset. Tulkeilla ei saa olla rikostaustaa ja heidän tulee täyttää myös alaikäisten kanssa työskentelevien vaatimukset. Tulkkimme noudattavat tulkkien ja kääntäjien liiton sääntöjä.

Tarjoamme asiointitulkkausta, puhelintulkkausta sekä videotulkkausta.

Kielet:

Afar

Albania

Amhara

Arabia

Bengali

Urdu

Hindi

Bulgaria

Dari

Englanti

Espanja

Furi

Georgia

Gujarati

Italia

Kasmiri

Kiina

Kikuju

Kurdi sorani

Kurdi kurmanci

Kurdi badini

Persia/Farsi

Portugali

Puola

Ranska

Romania

Somalia

Swahili

Thai

Turkki

Twi

Venäjä

Vietnam

Viro

Kroatia

Serbokroaatti

Saksa

Bosnia

Ruotsi

Aramea

Serbia

Unkari

Ukraina

Tamili

Tigrinja

Kinyaruanda/Ruanda

Turkmeeni

Lingala

Punjabi

Burma

Viittomakieli (suomi ja ruotsi)

Muut kielet sopimuksen mukaan